Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe
Obowiązkiem każdego biura podróży jest udostępnienie klientom całego szeregu informacji związanych z zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej. Kwestie te reguluje ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zagadnienie to nie jest proste w przypadku zawierania takich umów online. Oprócz ww. ustawy należy mieć wtedy na uwadze także uregulowania wynikające z kodeksu cywilnego, ustaw konsumenckich dotyczących zawierania umów na odległość oraz wymagania ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w zakresie obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych w oparciu o RODO. Brak należytych dokumentów, regulaminów czy polityk prywatności naraża biura podróży na brak działania zgodnie z obowiązującym prawem, stosowanie niedozwolonych klauzul abuzywnych czy nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, co może mieć negatywne konsekwencje w zakresie nałożenia kar finansowych przez stosowne organy czy narażenia się na procesy sądowe. Skaleo dla swoich klientów oferuje możliwość nabycia dopracowanego merytorycznie pakietu dokumentów obejmującego regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie oferowania usług turystycznych, polityki prywatności i plików cookies wraz z poradą prawną świadczoną przez Kancelarię Danecki Dec Radcowie Prawni sp.p. Usługa obejmuje jednorazową konsultację i opracowanie indywidulanego pakietu dokumentów w oparciu o przygotowane zgodnie z obowiązującym prawem wzory. Koszt usługi wynosi 500 zł brutto.
Przewiń do góry